www.lucdekervel.be - Homepage Luc Dekervel   

home   

 

Preventie
Beweging en sport
Baby en kind
reuma
Rookstop
huidziekten
maagzuur
Seksualiteit
Ben ik ziek?
beroerte
Ziekte van Alzheimer
 Doelmatige aanpak van dementie
Geneesmiddelen
Is dit doping ?
Artrose
Informatie over kanker
Informatie hartziekten
Slaapstoornissen en apnea

Doelmatige aanpak van dementie

In het jaar 2004 gaf de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging bijna 16,4
miljoen euro uit aan deze producten. Naast de belangrijkheid van de uitgaven, is ook
de twijfel over de doelmatigheid van deze geneesmiddelen.


De overheid moet de ontwikkeling van zorgprogramma’s in ziekenhuizen voor
personen met dementie stimuleren. Dit zorgprogramma moet van bij aanvang het
accent leggen op het zorgaspect (care) en minder op de medicatie (cure) analoog
aan de palliatieve zorg. Dit impliceert dat een studie moet uitgevoerd worden met
betrekking tot de niet-farmacologische interventies. Ziekenhuizen moeten een
procedure opstellen voor de opvang van patiënten met dementieproblematiek.

De overheid dient rekening te houden met:
- De ethische problemen bij de zorg voor personen met dementie.
- De organisatie van een adequate opleiding voor het bezoldigde personeel om het
agressieve en psychotische gedrag van sommige patiënten het hoofd te kunnen
bieden.
- De mogelijkheid van ambulante verzorging of dagcentra om de families bij de
tenlasteneming van personen met dementie te helpen.
- De zorginstellingen toestaan om subsidies te ontvangen zodat adequate omgevingen kunnen worden
gecreëerd voor personen met dementie, zoals een poriomaniezone, een
badkamer, een ontspanningsruimte met muziektherapie, ….
- Psychologische begeleiding van de familie van personen met dementie.

Naar een tekst van het Riziv

Op de website (http://www.omgaanmetdementie.be/) doen patiënten, familieleden, artsen en hulpverleners hun verhaal in korte videofragmenten. Zo is er het verhaal van Viviane, die voelde dat er iets mis was, maar jarenlang moest wachten op haar diagnose: "Alzheimer". Hoe hard deze diagnose ook kan zijn voor een persoon, het niet weten kan ook heel belastend zijn en tot veel praktische problemen leiden. Kennis helpt patiënten en familieleden om beter om te gaan met de ziekte en het sneller vinden van de nodige ondersteuning.
Bezigheidstherapie effectief bij dementie?

Actief bezig zijn zowel op intellectueel , sociaal  als sportief vlak is  aan te prijzen. Het is niet bewezen dat door je hersenen te trainen ,of door allerlei spelletjes te spelen Alzheimer kan voorkomen worden. Daar zijn nog geen studies rond gebeurt en dat is dan ook verkoopspraat.

Wel is het zo dat een gezonde levenswijze,die wij ook propageren voor de preventie van hart- en vaataandoenigen de kansen op dementie vermindert. voort zou drie keer per week sporten (reeds na 6 maanden een duidelijke daling geven op het dementierisico.Bij de sportiefste groep verminderde het risico met 30 à 40 %.Alzheimer en euthanasie (Bart De Strooper)


Voor alle duidelijkheid : euthanasie bij Alzheimer is bij ons wettelijk niet mogelijk.
Als euthanasie voor bepaalde voorbeeldfiguren in de maatschappij toegelaten wordt (Hugo claus), dan  dreigt dit in die maatschappij de norm te worden. Iedereen  moet het recht hebben om eruit te stappen, maar je moet veel respect hebben voor de mensen die dat niet willen. Dit debat rond euthanasie wordt teveel door intellectuelen gevoerd (zij schrijven de kranten vol en hechten veel belang aan hun eigen wilsbeschiktheid, hun eigen lot in handen hebben). Maar het is duidelijk dat niet de hele maatschappij zo denkt.Er zijn toch veel mensen die voor hun dementerende man of vrouw zorgen en ervan genieten om samen te zijn. Met welk recht worden zij niet gehoord?