www.lucdekervel.be - Homepage Luc Dekervel   

home   

 

PatiŽntenbrieven
Diabetes
DiŽten en voeding
Vaccinaties
Hoge bloeddruk
Zwaarlijvigheid of obesitas
Chronische bronchitis of COPD
Allergie
Zwangerschap en problemen
Ziekte door psychische spanning
Depressie ?
Relatievorming en gezin
 Stabiele relatie
 Conflicten in relaties
 Echtscheiding en gedeelde kinderen
 Verliefdheid: een oogziekte
 Psychoanalyse en liefde
 Oudervervreemding of P.A.S
Epilepsie
Voorbeschiktheid tot ziekte bij de ouderen .
Integrale zorg voor patiŽnt of hardnekkigheid ?
Vragen na en over chirurgie
Neus, mond ,keel, en oogaandoeningen
Pijn
Compressiebehandeling van varices
Therapietrouw
Voeding bij jongeren

Oudervervreemding of P.A.SWat betekent vervreemdingssyndroom?

Bij een echtscheiding is er vaak getouwtrek om de kinderen.
Meestal wil de moeder met ongegronde argumenten de vader in een slecht daglicht stellen om zo de kinderen voor zich te krijgen.
Het omgekeerde gebeurt ook, maar is minder frequent. Belangrijk is ook dat deze manier van doen schade aanbrengt aan de geestelijke gezondheid van het kind.
Vanuit het standpunt van het kind gezien kan men stellen dat het bewuste en gevoelens van afkeer uit tegen een van de ouders,  zonder dat die gevoelens op iets zijn gegrond.
Vanuit het standpunt van de ouder kan men het omschrijven als gedrag dat tot resultaat heeft dat het kind een slechte verhouding heeft met de andere ouder.
Soms gebruikt een van de ouders het kind om zich op de andere ouder te wreken (Medea syndroom).
Ook het Stockholm syndroom, waarbij het kind de onterechte standpunten van een ouder zo maar overneemt is hier aan de orde (Zoals iemand die gekidnapt is op den duur sympathie gaat voelen met de kaper en zijn standpunten.)

Frequentie

In de Angelsaksische landen eindigt een op twee huwelijken op een scheiding, nog voor hun kinderen 10 jaar oud zijn. Het vervreemdingssyndroom zou zich bij ongeveer 5% der scheidingen voordoen.


Mechanismen die een oorzaak zijn van het vervreemdingssyndroom.

De gescheiden moeder gaat een nieuwe relatie aan en wil terug een samenhangende nieuwe familie met een nieuwe man en nieuwe vader voor de kinderen.Er is geen plaats meer voor de biologische vader van de kinderen.

Verder is de moeder bang dat  haar ex het slecht voorheeft met de kinderen, hen verwaarloost, hen op allerhande manieren misbruikt. Ze gaat op een overdreven nauwlettende  manier nagaan of de vader niets verkeert doet met de kinderen. En ze gebruikt als het ware een soort vergrootglas om al de gebreken van de ex te zien. Zo gaat ze op de duur alleen maar die zaken bij haar ex-partner zien, waar ze bang voor was (Rozenthal  effect). Ze krijgt en bestendigt zo een verkeerd beeld van de relatie van de ex met haar kind.

Het kind wil de situatie verhelpen. Het wil zijn vader of moeder, die gekwetst zijn, gelukkig zien en verzint soms allerlei zaken waarvan het weet dat die de ouder plezier doet. bvb: moeder, trek het je niet aan, ik zie je het liefst. Bij vader was het heel vervelend. Het verzint en vertelt kwaad over de vader.....Het is zo dat het kind dit ook doet bij de andere ouder.  Eigenlijk wil het kind de ouders herenigen en een haat-verhouding tussen de ouders vindt het kind beter dan  geen contact meer tussen hen.

Zo leidt het gevoel dat het kind zijn beide ouders moet liefhebben vaak tot een innerlijk conflict en angst. Het kind kan niet verscheurd blijven tussen de geliefde vader en moeder en gaat voor één ouder kiezen. Zo valt de angst weg (splitsing).
Meer nog, het kind wordt voor de moeder een klein soldaatje dat zijn vader gaat bespioneren en bondgenoot wordt van de moeder.
Door het feit dat het kind nu ongenuanceerd over de ouders gaat denken, heeft het geen moeite meer om zonder gêne of angst allerlei zaken over de gehate ouder te gaan fantaseren en allerlei valse beschuldigingen te uiten .
Zo is de litanie van klachten, die het kind uit tegen zijn gehate ouder, bij navraag vaak gebaseerd op absurde redeneringen, soms tot in het frivole toe. Het kind gaat zich ook voordoen als een onafhankelijk denkend wezen dat bewust keuzes maakt (tegen de vader). De moeder volgt het kind hierin maar al te graag.
Is de rechter genoeg opgeleid om die mechanismen te doorzien? Vergeten we ook niet dat er een groot aanbod is van juristen en advocaten die uit de aard van hun beroep gebaat zijn met conflicten. Het juridisch systeem werkt het conflict nog meer in de hand.

Het kind heeft zijn gehate vader als het ware gedood en krijgt macht over zijn moeder. Eigenlijk moet er een gezonde afstand zijn tussen het kind en zijn ouders. Er moet ook gehoorzaamheid zijn en respect. Dit alles is niet meer aanwezig en maakt dat kinderen het moeilijk gaan hebben met gezag, wet en autoriteit (identiteitsprobleem)


Link http://www.sbo.be/PSYCHOLOGIE/pas.htm


OF op de site http://www.f4j.be/